Sprawdź swoją zdolność kredytową

  Rodzaj kredytu hipotecznego

  Na co potrzebujesz kredyt?

  Łączny dochód netto (jednego lub kilku wnioskodawców):

  Okres spłaty hipoteki (1-35 lat):

  Stan cywilny:

  Liczba dzieci na utrzymaniu:

  Kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa. Nie może również stanowić dowodu zawarcia umowy kredytowej z jakimkolwiek podmiotem. Symulacja została sporządzona z zachowaniem należytej staranności, na podstawie aktualnych informacji podanych przez Kredytobiorcę oraz przez bank.

  Przedstawiony wynik raty kredytu lub zdolności kredytowej ma charakter wyłącznie poglądowy i uzależniony jest od oferty i decyzji kredytowej danego banku oraz od następujących czynników: długości kredytowania, marży banku, stopy procentowej i skorzystania dodatkowych produktów m in: konta bankowego, ubezpieczenia czy karty kredytowej,. W ocenie zdolności kredytowej bank bierze pod uwagę m.in. dochód każdego wnioskodawcy i stan spłaty jego dotychczasowych posiadanych zobowiązań kredytowych.

  Udzielenie szczegółowych informacji na temat oferty, kosztów kredytu i zasad jego spłaty jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu oceny zdolności kredytowej u eksperta finansowego Finansowydom.pl Sp. z o.o.

  Informujemy, że oferta kredytowa przygotowana dla klienta jest wyłączną decyzją banku, opartą na analizie indywidualnej sytuacji Kredytobiorcy, dlatego też zaproponowana wartość kredytu oraz wysokość raty mogą ulec zmianie od obliczeń dokonanych przez specjalistę.

  Finansowydom.pl Sp z o.o. nie bierze odpowiedzialności za powstałe błędy obliczeniowe, zmiany w ofercie produktów oraz nieprawidłowość wyliczenia spowodowane podaniem przez przyszłego kredytobiorcę błędnych lub nieprawdziwych informacji. Prezentowana kalkulacja nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Symulacja rat kredytowych nie może być też traktowana jako rekomendacja, zaproszenie do zawarcia umowy kredytu ani usługa pośrednictwa kredytowego.

  Finansowydom.pl. jest powiązanym pośrednikiem kredytu hipotecznego,firmy Expander Advisors Sp. z o.o.o

  Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Expander Advisors Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-189) przy ul. Inflanckiej 4B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287188, o kapitale zakładowym 43.992.400,00 zł, o numerze NIP: 521-34-51-255

  Menu