KREDYTY

Kredyt gotówkowy

18 banków w jednym miejscu!

Kredyt gotówkowy – konsumpcyjny bierze się wtedy, gdy chcielibyśmy kupić coś droższego niż pozwalają nam na to nasze oszczędności czy zarobki. Wówczas staramy się o kredyt na pokrycie ceny danego towaru (a może to być na przykład laptop, telefon komórkowy czy samochód). Kredyty tego typu opiewają na sumę kilku-kilkudziesięciu tysięcy złotych (lecz nie brakuje też takich w wysokości kilkuset złotych). Okres spłaty jest o wiele krótszy niż w przypadku kredytu hipotecznego.

Kredyt firmowy

POMÓŻ ROSNĄĆ SWOJEJ FIRMIE

Kredyt firmowy służy firmom na finansowanie potrzeb związanych z działalnością gospodarczą. Kredyty te są w formie kredytów ratalnych lub limitów w koncie firmowym. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy oraz wysokości kredytu czasami przy jego udzielaniu trzeba wskazać konkretny cel finansowania. Dodatkowo Bank może żądać zabezpieczenia kredytu firmowego np. nieruchomością jeżeli wnioskuje się o kredyt firmowy inwestycyjny. Przy udzielaniu kredytu ważna jest kondycja finansowa przedsiębiorcy oraz okres trwania działalności. Zdarza się, że w ofercie banków znajdziemy kredyty na start czyli dla nowo powstałych firm, które jeszcze nie mogą wykazać się historią. Najczęściej jednak oferta kredytu jest uzależniona od dochodów firmy i profilu jej działalności. Jeżeli prowadzisz firmę i jesteś ciekaw, co może zaoferować Ci Bank, jakie dokumenty będziesz musiał zgromadzić oraz co możesz zrobić by wpłynąć na swoją zdolność spotkaj się z nami.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy, służy przede wszystkim udrożnieniu przepływu finansów w firmie. Opóźniona płatność ze strony kontrahenta może zachwiać płynnością nawet sporego i stabilnego przedsiębiorstwa, wystarczy, że będzie to odbiorca strategiczny, zamawiający największe partie towarów. Pojawienie się zatoru finansowego to niekomfortowa sytuacja, ale w dzisiejszych realiach dość często spotykana. Aby poprawić i wzmocnić płynność finansową, przedsiębiorcy coraz częściej zaciągają kredyt obrotowy. Kredyt obrotowy udzielany jest na kilka miesięcy, zazwyczaj do 12 lub 24 miesięcy, a jego wysokość jest ustalana na podstawie oceny bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta.

Limit w rachunku firmowym

Kredyt ma charakter odnawialnej, otwartej linii kredytowej w rachunku bieżącym i może być wielokrotnie wykorzystywany przez posiadacza rachunku. Każdy wpływ środków na rachunek powoduje zmniejszenie salda wykorzystanego kredytu i umożliwia ponowne zadłużenie się posiadacza rachunku do wysokości przyznanego kredytu. Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, stanowi wygodne uzupełnienie środków własnych firmy.

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny – jest to kredyt długoterminowy maksymalnie do 35 lat. Kredytem tym mogą być finansowane następujące inwestycje: zakup nieruchomości na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa, nadbudowa lub przebudowa lokalu, spłata zadłużenia w innym banku zaciągniętego na inwestycję w nieruchomości, budowa domu + jego wykończenie.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczany jest na różnego rodzaju inwestycje. Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne takie jak licencje, koncesje, papiery wartościowe. Finansowanie inwestycji kredytem inwestycyjnym związane jest z szeregiem ryzyk, z których najważniejsze to: ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest powiększenie wartości majątku trwałego np. zakup środków trwałych takich, jak samochody, maszyny, urządzenia oraz zakup, budowę, rozbudowę i modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Skontaktuj się z nami!

Menu